Xóa Vĩnh Viễn Hòm Thư Yahoo Mail 


Đầu tiên Bạn hãy Vào địa chỉ này : http://edit.yahoo.com/config/delete_user
Sau đó Bạn hãy đăng nhập với tên sử dụng và Password của mình như lúc vào Mail

Sau khi vào địa chỉ https://edit.yahoo.com/config/delete_user  bạn sẽ thấy hiện ra một trang Login vào trang web xoá hòm thư của bạn .Bạn gõ Yahoo ID và Pass như Login vào hòm thư vậy

 Bạn kéo thanh trựơt xuống dưới và làm như hướng dẫn hình bên nghe .

Rất đơn giản phải không bạn nếu như bạn chịu khó tìm tòi mà